En blick på året som gick och på nästkommande – Un anno con Caravaggio, guardando al 2008


Gentile socio, käre medlem,

Året som gick har varit mycket positivt för föreningen.

Vi började i september förra året med fem medlemmar och nu är vi 170.

Tack till alla för att ni visat intresse för våra aktiviteter och tack för den trevliga tid vi tillbringat tillsammans. Under året som gick visade vi 13 filmer, anordnade sju språkcaféer, sex temafester och tillsammans har vi skapat ett litet bibliotek med 60 böcker som vi hoppas skall växa ytterligare. Allt detta har varit möjligt tack ert stöd och vårt sammarbete med studieförbundet Vuxenskolan. De har varit mycket gästvänliga och lånat oss sina fina lokaler.

För att fira första året tillsammas vill vi bjuda dig till en fest, den 9 december kl 16:00, i salen Draken på Studieförbundet Vuxenskolan. Vi bjuder på italiensk mat och vi spelar tillsammans Tombola, ett typisk italienskt julspel som påminner om Lotto med ett fint pris till vinnaren.

Alla medlemmar är hjärtligt välkomma!

Entrén till festen kostar 50 kr men för de som har förnyat medlemskapet för året 2008 är festen kostnadsfri.

Om du vill du vill förnya medlemskapet redan idag följ dessa enkla instruktioner :

1)Betala 100 kronor till föreningens bankgiro: 5502-8948.

2)Skriv under rutan ”meddelande” ditt namn och ditt medlemsnummer (nummret är viktigt; skriv till oss om du inte kan hitta den).

3)Bekräfta din betalning genom att skicka ett mail till alessandro – at – caravaggioitafore.se (han registrerar din betalning på en gång).

Glöm inte att förnya ditt medlemskap före 31 december 2007 för att vi uppdaterar  föreningens mail-lista efter årskiftet. Om du inte är intresserad av att vara med ytterligare ett år, tackar vi dig för denna tid tillsammans.

Med vänliga hälsningar,

Caravaggio styrelse

Titta på bilder

 

Gentile socio,

L’anno passato assieme stato molto positivo per l’associazione Caravaggio.

Abbiamo iniziato a settembre 2006 con soli cinque soci e giá oggi siamo arrivati a quota 170.

Grazie per aver mostrato interesse nelle attivitá proposte durante l’anno passato e per il tempo speso assieme. Con il tuo sostegno siamo riusciti a proiettare ben 13 film, organizzare sette incontri ‘språkcafé’, sei feste con tema diverso e costituito una piccola ma importante biblioteca con 60 libri a dispozione dei soci. Tutto questo é stato possible grazie al tuo sostegno e alla collaborazione con la Studieförbundet Vuxenskolan presso i cui locali si sono svolte gran parte delle nostre attivitá.

Per celebrare questo primo anno passato insieme vorremmo invitarti ad una festa il giorno 9 dicembre alle 16.00 nei locali della Studieförbundet Vuxenskola. Offriremo un buffé tutto italiano e giocheremo assieme a Tombola.

Tutti i soci sono benvenuti.

L’entrata costa 50 corone ma é gratis per coloro che avranno giá rinnovato la tessera per il 2008 entro l’8 Dicembre.

Segui le seguenti istruzioni se giá ora vuoi rinnovare la tua tessera per il 2008:

1)Esegui un pagamento di 100 corone sul bankgiro: 5502-8948.

2)Scrivi il tuo nome ed il numero di tessera nella ‘finestra’ ”meddelande” (il numero di tessera é importante; scrivici se non lo ricordi).

3)Conferma il pagamento tramite l’invio di una mail a: alessandro – at – caravaggioitafore.se.

Ricorda di rinnovare la tessera prima del 31 december 2007 perché dopo tale date la nostra mail lista sará aggiornata con I nominativi dei soli nuovi soci. Se non sei piú interessato a far parte della associazione Cravaggio ti ringraziamo comunque sentitamente per l’anno passato assieme.

Cordiali saluti,

Il consiglio direttivo dell’associazione Caravaggio

Guarda le fotografie

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...