Föreläsningen om italienskt kroppsspråk – La comunicazione non-verbale italiana


Hej medlemmar!

Ni är alla inbjudna till en ny träff med Caravaggio om italienskt kroppsspråk! Loredana Cerrato kommer till oss från Stockholm för att berätta om det och framförallt visa för oss hur italienarna också kan tala med gester. Träffen kommer att vara den 11 maj klockan 16.00 i Vuxenskolans lokaler. Kostnaden är 50 SEK och inkluderar kaffe och kaka. Avgiften betalar du vid träffen. Du måste anmäla att du kommer senast den 8 maj till följande e-postadress : alessandro – at – caravaggioitafore.se

Loredana skriver :

Italienare talar inte bara med munnen – de talar med hela kroppen! De ickeverbala signalerna kan komplettera, ändra, upprepa, inleda och betona det som sägs eller helt ersätta orden. Inte i något annat land i Europa används så utpräglade gester. Loredana Cerrato visar hur.

Föreläsningen varar ca en timme. Jag introducerar koncepter såsom: icke-verbal kommunikation och kulturbetingad variation i icke-verbal kommunikation.Sedan går jag igenom olika sätt att klassificera gester. Efter den första mer teoretiska delen, föreläsning börjar bli mer “praktisk” då illustrerar jag de vanligaste italienska och napolitanska gester.

I slutet, om det finns tid, kan vi titta på några videosnuttar från italienska filmer, med berömda skådespelare som använder sig av otroligt många gester.

Om tiden räcker det är fritt fram för frågor.

Vi ses !

Titta på bilder

Ciao soci !

Siete tutti invitati al nuovo evento di Caravaggio sulla lingua dei gesti all’italiana! Loredana Cerrato verrá da Stoccolma per parlarci e soprattutto mostrarci come gli italiani sanno anche parlare con i gesti. L’evento sará l’11 Maggio alle ore 16:00 nei locali della Studieförbundet Vuxenskolan. Il costo é di 50 SEK da pagare al momento ed include dolci e caffé. La prenotazione é obbligatoria entro l’8 maggio scrivendo all’email alessandro – at – caravaggioitafore.se

Gli italiani non parlano solo con la bocca, parlarno con tutto il corpo! I segnali non-vervbali possono completare, modificare, ripetere e sottolineare quel che viene detto o addirittura sostituire completamente le parole. In nessun altro paese Europeo esiste una tale varietá di gesti, Loredana Cerrato ci guida in un viaggio attraverso i gesti degli italiani e in particolare dei napoletani.

La mia presentazione dura un’oretta. Inizio introducendo i concetti di comunciazione non-verbale e di variazione culturale della comunciazione non-verbale. Poi proseguo illustrando una serie di classificazioni dei gesti e mi soffermo in particolare sulla classificazione proposta da Austin e Searle che si basasulla funzione sociale che i gesti svolgono nel processo comunicativo.

Poi passo alla fase “pratica” in cui illustro prima i gesti piu´comuni dell´italiano parlato e poi quelli del napoletano che sono piu´”coloriti”.

Alla fine, se rimane tempo e se c’é l´apaprecchiatura adatta, mostro un paio di spezzoni di film (Totó, De Filippo e Benigni) e poi do la parola al pubblico per eventuali domande.

Vi aspettiamo !

Guarda le foto

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...