Julfesten 2010 – Festa di Natale 2010 : 12 Dicembre ore 16:00


Ärade medlem,

Vår förening Caravaggio firar denna jul fyra år i livet, med mer än 83 aktiva medlemmar.

Vi har haft ett mycket intensivt år, fyllt med aktiviteter. Vi har lyckats organisera regelbundna filmvisningar och språkcaféer. Dessutom har vi haft en ny konsert med ”Non solo classica” – piano- och violinduon från Torino. Vi roades av att lyssna på föreställningen av teatergruppen specialiserade på Dario Fo under sommarfesten. Vi har dessutom haft möjligheten att vara volontärer på Otello i Universitetsaulan i juni. På Kulturnatten kom Katarina Hellgren och sjöng sina översättningar av Fabrizio De Andrés texter. I november var det språkmiddag på Basilico för intresserade.

Alla dessa aktiviteter har kunnat genomföras tack vare närvaron och hjälpen av alla medlemmar, som alltid är involverade i organiseringen av träffarna och på så sätt gör vår förening till den verkliga samlingsplatsen för alla som älskar italiensk kultur i Uppsala och Sverige.

I år har vi bestämt oss för att fira Caravaggios födelsedag, med en julfest som går av stapeln den 12 december 2010 klockan 16.00 på Vuxenskolan. Där erbjuder vi något att dricka och äta. Senare spelar vi ett typiskt italienskt spel som man gör vid jul som heter ”köpmannen på marknaden” där vi ger er möjligheten att vinna olika priser.

Det kostar 50 kronor att delta i festen, men är gratis för dem som redan har betalat 2011 års medlemsavgift före den 5 December. OBS: glöm inte att anmäla dig till festen!

Följ dessa instruktioner för att förnya ditt medlemskap:

1) Sätt in 100 kronor på Caravaggios bankgiro: 5502-8948.

2) Skriv ditt namn på raden meddelande (Mycket viktigt! Glöm inte namnet/namnen på medlemmar som betalningen avser)

3) Skicka ett e-mail så bekräftar du din betalning: alessandro -at – caravaggioitafore.se.

Generellt sett tar vi inte emot kontant betalning för förnyelse av medlemsavgiften för 2011.

Kom ihåg att förnya ditt medlemskap allra senast den 31 december 2011. Efter detta datum kommer vi att uppdatera vår e-postlista och sända mail endast till de betalande medlemmarna.

Om du inte är intresserad av att förnya ditt medlemskap i föreningen Caravaggio, så tackar vi hjärtligt för det här året och hoppas att vi ses snart igen.

Hjärtliga hälsningar,

Styrelsen för föreningen Caravaggio

*****************************************************************************************************************************************************************
Gentile socio,
La nostra associazione Caravaggio celebra questo Natale quattro anni di vita, con piú di 83 soci all’attivo.
Abbiamo avuto un anno molto intenso, pieno di attivitá. Siamo riusciti ad organizzare i soliti film nel nostro cineclub e ad incontrarci per vari språkcafé. Poi siamo riusciti di avere un nuovo concerto con “Non solo classica” il duo con pianoforte e violino da Torino. Ci siamo stati divertiti insieme al gruppo di teatro “Varför inte” con due opere di Dario Fo durante la festa di estate. Poi abbiamo avuto l’opportunità di essere volontari durante Otello all’ Aula del Università a Giugno. Durante la  notte bianca (Kulturnatten) Katarina Hellgren ha cantato i pezzi di Fabrizio De André che lei ha tradotto. In Novembre c’é stata una språkcena da Basilico per i soci interessati.
Tutte queste attivitá sono riuscite grazie alla presenza ed all’aiuto di tutti i soci che sono coinvolti nell’organizzazione degli eventi, facendo della nostra associazione il vero punto di incontro di tutti gli amanti della cultura italiana ad Uppsala ed in Svezia.
Anche quest’anno abbiamo deciso di celebrare il compleanno di “Caravaggio”, con una festa di Natale, che si terrá il giorno 12 Dicembre alle ore 16:00 nei locali della Vuxenskolan, dove offriremo da bere e mangiare. Poi alla fine giocheremo ad un tipico gioco natalizio italiano, chiamato “il mercante in fiera”, dove metteremo in palio alcuni premi.
L’entrata costa 50 corone ma é gratis per coloro che avranno giá rinnovato la tessera per il 2009 entro il 5 Dicembre. Attenzione: non dimenticare di prenotarti per la festa!
Segui le seguenti istruzioni per rinnovare la tua tessera per il 2011:
1)Esegui un pagamento di 100 SEK sul bankgiro di Caravaggio: 5502-8948.
2)Scrivi il tuo nome nella ‘finestra’ ”meddelande” (Attenzione, molto importante! Non dimenticare il nome/i nomi dei soci paganti)
3)Conferma il pagamento tramite l’invio di una mail a: alessandro – at -caravaggioitafore.se.
Come regola generale non accetteremo pagamenti in contanti per il rinnovo della quota del 2011.
Ricorda di rinnovare la tua tessera prima del 31 dicembre 2010 perché dopo tale data la nostra mailing list sará aggiornata con i nominativi dei soli soci paganti.
Se non sei piú interessato a far parte dell’ associazione Caravaggio ti ringraziamo comunque sentitamente per l’anno passato assieme e speriamo di ritrovarci al piú presto.
Cordiali saluti,
Il consiglio direttivo dell’associazione Caravaggio

 

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...