Programma/Program 2009

Januari

11 – kl 16:00 – Filmklubb

17 – kl 15:30 – Språkcafé

25 – kl 16:00 – Filmklubb

Februari

8 – kl 14:30 – Årsmöte

8 – kl 16:00 – Filmklubb

15 – kl 16:00 – Filmklubb

21 – kl 15:30 – Språkcafé

Mars

1 – kl 16:00 – Filmklubb

15 –  kl 16:00 – Filmklubb

27 –  kl 20:00 – Pizza med Caravaggio

April

5 – kl 16:00 – Filmklubb

18 – kl 16:00 – Språkcafé – Nej, tyvärr! Cancellato, ci dispiace!

26 –  kl 16:00 – Filmklubb

Maj

9 – kl 16:00 – Föreläsning om “Puglia” – I höst

17 – kl 16:00 – Filmklubb

30 – kl 14:30 – Picnic

31 – Svedesidentro

Juni

Juli

Augusti

30 – kl 16:00 – Filmklubb

September

12 – Kulturnatten

20 –  kl 16:00 – Filmklubb

Oktober

4 –  kl 16:00 – Filmklubb

10 –  kl 11:00 – Språkcafé

25 –  kl 16:00 – Filmklubb

November

7 – kl 16:00 – Föreläsning om “Salento” – Lezione sul Salento

15 –  kl 16:00 – Filmklubb

21 –  kl 15:30 – Språkcafé

December

6 – kl 16:00 – Filmklubb

12 – kl 16:00 – Julfesten – Festa di Natale