Språkcafé 21 Gennaio – 21 januari 2012

Språkcafé a Uppsala 21 Gennaio 2012 alle 11.00

Språkcafé! Parliamo italiano insieme a Peggy Sempler Boccalini a Östra Ågatan73B, Uppsala. Per trovare il locale a BRF Kungsängsliljan segui il link:

http://www.hitta.se/LargeMap.aspx?var=%d6stra+%c5gatan+73+C+uppsala

Cos’è lo “språkcafè”?

Ci incontriamo e prendiamo un caffè insieme. È un ottimo modo per migliorare la lingua, ma è un modo anche migliore per imparare a conoscerci a vicenda e per divertirci insieme. Attenzione: lo språkcafé NON è un corso di lingua, ma un’occasione per chiacchierare e per incontrare gli altri soci. I soci pagano autonomamente la propria consumazione (50 SEK)

Prenota il tuo posto a peggy.sempler@wanadoo.fr entro il 19 Gennaioo 2012.

Benvenuti!

*******

Språkcafé i Uppsala 21 januari 2012 kl. 11.00

Språkcafé! Vi pratar italienska tillsammans med Peggy Sempler Boccalini på Östra Ågatan73B, Uppsala. För att hitta lokalen hos Brf Kungsängsliljan följ länken:

http://www.hitta.se/LargeMap.aspx?var=%d6stra+%c5gatan+73+C+uppsala

Vad är “språkcafè”?

Vi träffas och fikar. Det är ett perfekt sätt för att förbättra språket, men det är ännu bättre för att lära känna varandra och ha det trevligt. OBS! Språkcaféet är INTE en språkkurs, men ett bra sätt att prata lite och träffa andra medlemmar i föreningen. Medlemmar betalar själva sitt eget fika.(50SEK)

Boka din plats på peggy.sempler@wanadoo.fr senast den 19 januari 2012.

Välkomna!

Språkcafé a Uppsala 3 Settembre alle 11.00

Quantcast

Språkcafé! Parliamo italiano insieme a Peggy Sempler Boccalini a Östra Ågatan73B, Uppsala. Per trovare il locale a BRF Kungsängsliljan segui il link:

http://www.hitta.se/LargeMap.aspx?var=%d6stra+%c5gatan+73+C+uppsala

Cos’è lo “språkcafè”?

Ci incontriamo e prendiamo un caffè insieme. È un ottimo modo per migliorare la lingua, ma è un modo anche migliore per imparare a conoscerci a vicenda e per divertirci insieme. Attenzione: lo språkcafé NON è un corso di lingua, ma un’occasione per chiacchierare e per incontrare gli altri soci. I soci pagano autonomamente la propria consumazione (50 SEK)

Prenota il tuo posto a peggy.sempler@wanadoo.fr entro il 1 settembre 2011.

Benvenuti!

*******

Språkcafé i Uppsala 3 september kl. 11.00

Språkcafé! Vi pratar italienska tillsammans med Peggy Sempler Boccalini på Östra Ågatan73B, Uppsala. För att hitta lokalen hos Brf Kungsängsliljan följ länken:

 http://www.hitta.se/LargeMap.aspx?var=%d6stra+%c5gatan+73+C+uppsala

Vad är “språkcafè”?

Vi träffas och fikar. Det är ett perfekt sätt för att förbättra språket, men det är ännu bättre för att lära känna varandra och ha det trevligt. OBS! Språkcaféet är INTE en språkkurs, men ett bra sätt att prata lite och träffa andra medlemmar i föreningen. Medlemmar betalar själva sitt eget fika.(50SEK)

Boka din plats på peggy.sempler@wanadoo.fr senast den 1 september 2011.

Välkomna!

Språkcafé 11 Giugno a Uppsala

Språkcafé a Uppsala 11 Giugno alle 11.00

Parliamo italiano insieme a Peggy Sempler Boccalini a Östra Ågatan73C, Uppsala. Per trovare il locale a BRF Kungsängsliljan segui il link:

http://www.hitta.se/LargeMap.aspx?var=%d6stra+%c5gatan+73+C+uppsala

Cos’è lo “språkcafè”?

Ci incontriamo e prendiamo un caffè insieme. È un ottimo modo per migliorare la lingua, ma è un modo anche migliore per imparare a conoscerci a vicenda e per divertirci insieme. Attenzione: lo språkcafé NON è un corso di lingua, ma un’occasione per chiacchierare e per incontrare gli altri soci. I soci pagano autonomamente la propria consumazione.

Prenota il tuo posto a peggy.sempler@wanadoo.fr entro il 9 giugno 2011.

Benvenuti!

*******

Språkcafé i Uppsala 11 Juni kl. 11.00

Vi pratar italienska tillsammans med Peggy Sempler Boccalini på Östra Ågatan73C, Uppsala. För att hitta lokalen hos Brf Kungsängsliljan följ länken:

 http://www.hitta.se/LargeMap.aspx?var=%d6stra+%c5gatan+73+C+uppsala

Vad är “språkcafè”?

Vi träffas och fikar. Det är ett perfekt sätt för att förbättra språket, men det är ännu bättre för att lära känna varandra och ha det trevligt. OBS! Språkcaféet är INTE en språkkurs, men ett bra sätt att prata lite och träffa andra medlemmar i föreningen. Medlemmar betalar själva sitt eget fika.

Boka din plats på peggy.sempler@wanadoo.fr senast den 9 juni 2011.

Välkomna!

Språkcafé i det gröna – Språkcafé nel verde

Härmed inbjuder vi dig som medlem i Caravaggio att packa picknickkorgen och ta på dig lämpliga skor för aktiviteter i det gröna!

Vi träffas på fältet mellan slottet och sjukhuset, utmed Dag Hammarskölds väg, den 30 maj 2009 klockan 14.30.

När vi äter, så passar vi på att ha språkcafé och sedan finns det tid för KUBB och brännboll, två mycket svenska spel. Välkommen med din anmälan till eva-at-caravaggioitafore.se

Vid regn träffas vi på Vuxenskolan i form av språkcafé men med medhavd picknick.

******************************************************************************

Sei invitato come socio di Caravaggio per un picnic all’aperto, non dimenticare di metterti scarpe adatte alle attività nel verde!

Ci incontriamo sul prato tra il castello e l’ospedale, al Dag Hammarskälds väg, il 30 Maggio 2009 alle 14.30.

Mentre mangiamo, abbiamo lo språkcafé e poi c’è tempo per KUBB e brännboll, due giochi molto svedesi.

Benvenuto e ricordati di confermare a eva-at-caravaggioitafore.se

In caso di pioggia ci vediamo alla Vuxenskolan, forma di språkcafé ma con picnic portato.